ترویج و آموزش / کود پیشنهادی زیتون

کود پیشنهادی زيتون 

NPK( 20-10-20 ) +TE                                                      AzoKalfol- O

                                    NPK( 6-6-12 ) +TE  AzoKalfol-LO

زيتون درختي هميشه سبز بانام علمي  Olea  europaea وازخانواده Oleaceae وازقديمي ترين گياهان منطقه مديترانه و بويژه خاورميانه است وساكنين مناطق حاشيه درياي مديترانه وايران بيش ازهزاران سال است كه بااين درخت آشنايي دارند و درطي زمان با پيشرفت فن و تكنولوژي ازلحاظ غذايي و دارويي از آن استفاده مي كنند. زيتون دركشور ما داراي قدمت چندين هزارساله مي باشد وهم اكنون دربيشتر استانهاي كشوركاشته مي شود. زیتون ازشاخه گیاهان گلدار، ازگیاهان جدا گلبرگ وازتیره زیتونیان است. زیتون گیاهی است همیشه سبز با عمر زیاد که می توان به مفهومی آن را درخت ابدی دانست و در صورتی که تنه اصلی این درخت ازبین برود زندگی مجددش را با رویش پاجوش ها ادامه می دهد. زيتون گياهي نيمه گرمسيري مي باشد و درمناطقي كه خطر يخبندانهاي شديد زمستانه وجود نداشته باشد ميتوان اقدام به كاشت آن نمود. زيتون درمناطقي بهترين عملكرد و بهترين كيفيت راخواهد داشت كه داراي زمستانهاي معتدل و تابستانهاي گرم و خشك و طولاني باشند دراين شرايط ميوه ها امكان رسيدن پيدامي كنند. درخت زيتون معمولاً در اغلب خاكها محصول مي دهد اما بهترين خاك براي زيتون كاري خاك سبك رسي، شني با زهكش كافي وعميق مي باشد و بهترين PH براي درخت زيتون درمحدوده 8-7 مي باشد. درختان زیتون به نیتروژن، پتاسیم، منیزیم و بر بیشتر از سایر عناصر نیاز دارند. بر یکی ازعناصر مهم مورد نیاز برای کشت زیتون است. برای تولیدمحصول بیشتر باید سایرعملیات زراعی مثل کود دادن، آبیاری کافی، مبارزه با آفات و امراض، حذف علف های هرز و شخم بین فواصل ردیف های کاشت توجه کافی داشت و در تکمیل این عملیات هرس ملایم سالیانه نیز انجام شود اين کود با فرمول فوق با توجه به نياز غذايي زيتون و شرايط خاک مناطق زيتون خيز شمال ساخته شده است و داراي تمام عناصر ماکرو و ميکروي مورد نياز زيتون مناطق شمالي مي باشد و استفاده درست از این کود باعث بهبود کيفيت خاک ميگردد. به منظور افزايش توان مصرفي درخت و سهولت در دسترسي عناصر مورد نياز در باغهاي ميوه، استفاده از روش تغذيه چالكود یا محلول پاشی توصيه مي گردد كه مقادير مصرفي كودها در اين روش تغذيه به عوامل مختلف ازجمله نتايج آزمون خاك و تجزيه برگي، سيستم آبياري ، بافت خاك، سن درخت، و... بستگي دارد ولي عموماً برنامه مصرف كودي زير براي درختان زيتون يك باغ بارور به شرح زير پيشنهاد مي­گردد.

دوره رشدی زیتون :

میوه زیتون از نظر گیاه شناسی شفت و دارای یک هسته می­باشد. اگزوکارپ (Exocarp) پوست سبز یا بنفش تیره روی میوه است. مزوکارپ (Mesocarp) گوشت میوه و آندوکارپ (Endocarp) هسته میوه (بذر) محسوب می گردد. رنگ میوه ها در مراحل اولیه رشد و نمو سبز روشن و یا تیره اما در زمان رسیدن معمولا سیاه می­شود.

طی مرحله اول رشد میوه، تقسیم سلولی انجام شده واندازه میوه سریع افزایش می یابد. دراین مرحله جنین ودرون برنیزشروع به رشد و نمو کرده و درون بر(بذر) بیشترین حجم میوه را اشغال می­نماید.

در مرحله دوم (ماه های تیر و مرداد) رشدمیوه کاهش یافته ودرون برشروع به سخت شدن می کند ودرواکوئل سلول های پارانشیمی میان بر، تشکیل روغن آغاز می گردد.

در مرحله سوم، اندازه سلول های میان برافزایش یافته و بعبارتی رشد میوه افزایش می یابد و تجمع روغن ادامه پیدامی کند.سپس پوست میوه بخاطر کاهش کلروفیل وافزایش تجمع آنتوسیانین به تدریج از سبز تیره به سبزروشن وسپس بنفش تیره تغییرمی یابد.  

 

1395/04/09
فارسی / English