ترویج و آموزش / کود پیشنهادی زعفران

کود پیشنهادی زعفران            NPK (20-16-12 )+TE     Azophosphofol-s

                                       NPK (12-10-8 )+TE       Azophosphofol-Ls

زعفران گياه کم توقعي است که با تغذيه متعادل ودر زمان مناسب مي توان به حداکثر برداشت دست يافت. زمینی که به کشت زعفران اختصاص داده می­شود، حدود 10 ـ 8 ساله است . بهترین نوع خاک برای رشد آن خاک شنی­ رسی است که مقدار کمی آهک داشته باشد، چون زعفران در زمین های شور، رسی یا خیلی شنی رشد نمی کند.  PHخاک باید بین 8 ـ 7 بوده، خاک مزرعه حاصلخیز و شیرین بوده و از علف های هرز پاک باشد در ضمن این گیاه را باید در زمینی کاشت که از چند سال قبل در آن زعفران کشت نشده باشد. دوره بیداری و فعالیت زعفران از حدود آبان تا  اردیبهشت است و در فصل گرما(تابستان) برگ­های زعفران زرد شده و می­خشکد و پیاز  زعفران به خواب می رود. دردوره خواب یا استراحت گیاه (تابستان) بارندگی یا آبیاری برای آن مضر است.  حداکثر دمای مورد  نیاز  این گیاه بین 35 تا 40 درجه سانتی گراد و در ارتفاع بین 1300 تا 2300 متر ازسطح دریا عملکرد خوبی رانشان داده است. زمین های گرم و خشک جای مناسبی برای کشت زعفران است.  مقاومت زعفران در مقابل سرما  زیاد  است، ولی چون دوران رشد آن مصادف با  پايیز  و  زمستان و اوایل بهار است، طبعاً در این ایام به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد. ماه هاي بهمن و اسفند، ماه هاي بحراني درتغذيه اين گياه بشمارمي­روند. زيرا غلظت اکثر مواد مغذي و ريزمغذي در اين ماه در برگ و پياز زعفران افزايش چشمگيري پيدا مي­کند که خود گوياي نياز گياه در اين موقع به مواد غذايي  است. بنابراين مصرف کود پیشنهادی به صورت محلولپاشی در اين مدت مفيد واقع مي شود. درمکان هایی با ارتفاع بالاتر از سطح دریا و میانگین دمای کمتر، معمولاً تاریخ گلدهی و زمان آبیاری زود هنگام و در اوایل پائیزمی­باشد. با کم شدن ارتفاع و بالا رفتن دمای هوا تاریخ گلدهی و زمان انجام اولین آبیاری به اواسط و حتی به اواخر پائیز منتقل می­شوند. هرسال برحسب نقاط گرمسير تا سردسير و ديري و زودي آب اول، از اواخر بهمن تا نيمه اسفند برگ هاي زعفران که از راس پيازهاي دختر روئيده­اند از رشد باز مي­مانند و ريشه­ها که از کف پياز مادر روئيده اند خشکيده و پياز مادر در جسم پيازهاي دختر مستهلک مي­شود و از اين پس پياز دختر و پيازچه ها که فاقدريشه مي باشند براي تغذيه و درشت شدن در طول ماه هاي اسفند و فروردين فقط به جذب برگي و فتوسنتز و ذخيره سازي موادغذايي از باران هاي فصلي متکي هستند. محلول پاشي مزرعه دراين دوره کوتاه باکود پیشنهادی با فرمول مناسب و تحقيق شده، موجب درشت شدن پيازها و گل آوري آنان درسال بعد و نهايتاً افزايش توليد در مزرعه زعفران مي­شود.

 

تکامل گل و مراحل مختلف رشد گیاه زعفران در یک دوره یکساله :

آخر اردیبهشت تا 16 تیر دوره خواب کامل پیاز و از 16 تیر تا 10 مرداد تکوین برگهای اولیه در جوانه پیاز و از10 مرداد تا 25مرداد آفرینش جام گل و سیستم تولید مثل می­باشد.

1395/04/09
فارسی / English