ترویج و آموزش
کود پیشنهادی برنج
کود پیشنهادی برنج :           AZOKALFOL-R &nb...
تير
09
1395
کود پیشنهادی آفتابگردان
کود پیشنهادی آفتابگردان  NPK(8-5-16)+TE         &n...
تير
09
1395
آزوفول ال زی بی
کود روی و بر   کود فروست اصطلاحاً به کودهایی اطلاق می گردد که در ابتدای بهار هنگام تورم جوانه...
تير
09
1395
آزوفول
کود مایع آزوفول - ال- L        Azofol  :    N...
تير
09
1395
اکوفول
اکوفول  : NPK( 20-20-20)+TE     Equfol   اکوفول ( ( Equfol با داشتن ع...
تير
09
1395
فارسی / English