ترویج و آموزش
تجهیز ۲۶۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری در سال ۹۶
طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح ۱۱۵ هزار و ۲۰۴ هکتار از ا...
دى
19
1396
تجهیز ۲۶۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری در سال ۹۶
طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح ۱۱۵ هزار و ۲۰۴ هکتار از ا...
دى
19
1396
کود پیشنهادی زیتون
کود پیشنهادی زيتون  NPK( 20-10-20 ) +TE      &nbs...
تير
09
1395
کود پیشنهادی زعفران
کود پیشنهادی زعفران            NPK (20-16-12 )+TE&...
تير
09
1395
کود پیشنهادی ذرت
   کود پیشنهادی ذرت :            پو...
تير
09
1395
فارسی / English