محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه پنبه
تغذیه پنبه
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

 

پنبه

پنبه یا کتان گیاهی است چند ساله که بصورت یک ساله مورد زراعت قرار میگیرد و طول دوره رشد آن حدوداً 200 روز می­باشد. پنبه دارای ریشه مستقیمی است که به منظور جذب آب و عناصر غذایی به سرعت در اعماق خاک نفوذ می­کند. میزان مناسب و متعادل عناصر غذایی قابل استفاده پنبه یک عامل بسیار مهم در عملکرد و کیفیت کتان به شمار می­رود. نیتروژن در افزایش سرعت رشد ریشه، ساقه و برگ و تشکیل غوزه و فسفر در رشد ریشه، تقسیم سلولی، رشد میوه و الیاف و دانه­ها تاثیرگذارند. مصرف پتاسیم باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری بوته­میری پنبه، پژمردگی و بیماری­های قارچی می­شود. پتاسیم همچنین از رشد بیش از حد بوته (بعلت زیادی ازت) جلوگیری کرده، باعث رسیدن زودتر شده و نقش متعادل کننده ایفا می­کند و کمبود آن باعث سوختگی حاشیه برگ و کاهش کیفیت الیاف می­شود. بر از جمله عناصری است که کمبود آن باعث کاهش عملکرد پنبه میشود. بر در تشکیل دانه گرده و تشکیل دیواره سلولی نقش مهمی داشته و کمبود آن باعث مرگ جوانه انتهایی، بدشکلی گل و برگ و کوچک شدن غوزه می­شود. پنبه علاوه بر این عناصر به منیزیم جهت تشکیل کلروفیل و انجام فتوسنتز، گوگرد، روی، آهن و منگنز نیز نیاز دارد.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه پنبه:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

جوانه­زنی

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد و توسعه برگ

نیتروفول

10 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال سی او*

3-2 لیتر

محلول پاشی

رشد ساقه اصلی

اکوفول

10 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال سی او

3-2 لیتر

محلول پاشی

قبل از گلدهی

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد قوزه

کالفول/سولوپتاس

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

برفول

2-1 لیتر

محلول پاشی

                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد                  افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English