محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه سیر و پیاز
تغذیه سیر و پیاز
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

 سیر و پیاز

سیر و پیاز از مهمترین سبزی­ها به شمار می­روند که بسیار حساس به اسیدیته خاک می­باشند و بهترین محصول آنها در خاک­هایی با pH بین 8/5 تا 5/6 بدست می­آید. مراحل رشد پیاز شامل مرحله انتقال نشاء و رشد رویشی، تشکیل اولیه پیاز، مرحله 8-7 برگی و نهایتاً مرحله بزرگ شدن پیاز می­باشد. پیاز در مرحله انتقال نشاء و رشد رویشی به فسفر و ازت بالایی نیاز دارد. در مرحله تشکیل پیاز تا برداشت، عناصر ازت، فسفر و بخصوص پتاسیم و گوگرد مورد نیاز گیاه می­باشند. لازم به ذکر است که نباید در مصرف کودهای نیتروژنی در این مرحله افراط کرد زیرا مصرف بیش از حد ازت بر رنگ و مزه سیر و پیاز اثر منفی گذاشته و مقاومت گیاه را در برابر برخی از بیماری­ها کاهش می­دهد. مصرف متناسب کودهای حاوی پتاسیم و گوگرد بالا به همراه عناصر میکرو در این مرحله علاوه بر افزایش کیفیت ظاهری و بازارپسندی سیر و پیاز، باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش­های محیطی، آفات و بیماریها می­شود. حضور گوگرد بصورت سولفاته در کنار پتاسیم علاوه بر تامین عناصر گوگرد و پتاسیم، باعث کاهش pH خاک و متعاقباً افزایش جذب عناصر میکرو نظیر آهن، روی، منگنز و مس و نهایتاً افزایش عملکرد و کیفیت محصول میشود. علاوه بر این کودهای مایع حاوی کلسیم در مرحله تشکیل و بزرگ شدن غده باعث افزایش کیفیت انبارداری سیر و پیاز می­شوند.

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه سیر و پیاز:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

انتقال نشاء

فسفوفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد رویشی

نیتروفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال اون*

3-2 لیتر

محلول پاشی

تشکیل اولیه پیاز

 

کالفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کلات آهن

3-2 کیلوگرم

کودآبیاری

مرحله 8-7 برگی

نیتروکالفول ال اون*

3-2 لیتر

محلول پاشی

سولوپتاس

20-10 کیلوگرم

کودآبیاری

بزرگ شدن پیاز

کابفول (کلسیم-بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

 

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English