محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه آفتابگردان
تغذیه آفتابگردان
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

آفتاب گردان

آفتابگردان گیاهیست یک ساله (و چند ساله) که یکی از منابع بسیار مهم تامین روغن­های گیاهی در جهان است. آفتابگردان حساسیت زیادی به نوع خاک ندارد و سازگاری زیادی با شرایط آب و هوایی مختلف دارد و می­توان این گیاه را بصورت دیم، آبی و زراعت بهاره و نیز بصورت کشت دوم کشت کرد. آفتابگردان به نیتروژن جهت رشد رویشی و تشکیل پروتئین نیاز ویژه دارد اما مصرف مقادیر بیش از نیاز نیتروژن باعث افزایش مقدار پروتئین و کاهش درصد روغن دانه می­شود. فسفر جهت تشکیل ریشه، مکانیسم­های انتقال انرژی، تشکیل غنچه، گل و دانه در آفتابگردان مورد نیاز می­باشند. پتاسیم تاثیر بسیار مهمی در فعالسازی بسیاری از آنزیم­ها، تولید روغن، مقاومت گیاه در برابر تنش­های زنده (آفات و بیماری­ها) و تنش­های غیرزنده (نظیر خشکی) و استحکام بافت­های آفتابگردان دارد. گوگرد یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز آفتابگردان می­باشد که برای رشد کافی و مناسب ضروری است و کمبود آن بیشتر در مراحل غنچه­دهی و گلدهی مشاهده می­شود زیرا نیاز گیاه به گوگرد طی این دوره ها بیشتر می­باشد. از آنجائیکه گوگرد جزئی از اسیدهای آمینه و پروتئین­ها می­باشد و کمبود آن باعث تجمع نیتروژن غیرپروتئینی در گیاه میشود. همچنین حضور گوگرد در خاک باعث کاهش اسیدیته خاک و افزایش جذب عناصر میکرو (آهن، روی، منگنز و مس) توسط ریشه و حضور گوگرد در گیاه باعث کاهش pH آپوپلاست و حرکت راحتتر آهن، روی و سایر عناصر میکرو از ریشه به سمت اندام­های بالایی آفتابگردان می­شود. بنابراین لازم است که منبع کودهای مورد استفاده نظیر کودهای پتاسیمی بصورت فرم سولفاته باشد تا علاوه بر تامین پتاسیم، گوگرد مورد نیاز گیاه را نیز تامین کند. علاوه بر این منیزیم در ایجاد کلروفیل، آهن جهت سنتز کلروفیل و همچنین تنفس در گیاه، روی و مس در فعالسازی آنزیم­ها و در بعضی از فعل و انفعالات اکسایش و احیا، منگنز در فتوسنتز، و بر در تقسیم سلولی و تولید جوانه­های گل در آفتابگردان نقش بسیار زیادی دارند.

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه آفتابگردان:

 مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

10-4 سانتی­متری

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد رویشی

نیتروکالفول ال اس یو

3-2 لیتر

محلول پاشی

نیتروفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

باز شدن غنچه

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

گلدهی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

رسیدن

سولفات پتاسیم

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

                                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English