محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه یونجه
تغذیه یونجه
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

 

یونجه یکی از پرارزش­ترین گیاهان علوفه­ای در جهان است زیرا دارای مقدار زیادی پروتئین، ویتامین­های مختلف و انرژی بالاست. این گیاه از خانواده لگومینوزه بوده و می­تواند با کمک باکتری Rhizobium melitoli که بر روی ریشه­های گیاه فعالیت می­کند به تثبیت نیتروژن از طریق تبدیل گاز N2 هوا به فرم قابل استفاده نیتروژن برای گیاه بپردازد، به همین دلیل از قدیم از این گیاه بعنوان کود سبز یاد می­شده است. مقدار نیتروژن برای استقرار گیاهچه یونجه 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار است و مقادیر بیشتر از آن باعث کاهش کارایی و فعالیت باکتری­های ریزوبیومی می­شود. مصرف 15 تا 25 کيلوگرم ازت خالص در هکتار (هنگام آماده سازي زمين) قبل ازکاشت یونجه توصيه مي­شود اما باید توجه نمود که به منظور افزايش کارايي جذب ازت هوا توسط اين ميکروارگانيسم ها باید از مصرف بیش از حد کود ازته خودداري گردد. همچنین حضور عناصر مولیبدن و کبالت نیز در فرایند تثبیت ازت توسط باکتری­های ریزوبیومی الزامی می­باشد. از طرف دیگر برای تولید یونجه وجود حداقل 65 کیلوگرم در هکتار فسفر، 350 کیلوگرم در هکتار پتاسیم ضروری است و همچنینpH خاک باید نزدیک 7 باشد. اگر این مواد غذایی ضروری ناکافی باشد و یا pH خاک کمتر از 5/6 باشد عملکرد و طول عمر یونجه به طور معنی داری کاهش می­یابد. یونجه برای رشد بهتر خود علاوه بر عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، مولیبدن و کبالت به گوگرد، کلسیم، منیزیم و عناصر میکرو شامل آهن، روی، مس و بر نیز نیاز دارد که کود "کالفول ال ای" تولیدی شرکت کیاسبز آشیان کوشا حاوی تمامی این عناصر مورد نیاز گیاه می­باشد و می­توان یک هفته تا ده روز پس از هرچین از این کود بصورت محلول پاشی استفاده نمود.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه یونجه:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

همزمان با کاشت

فسفوفول

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

جوانه زنی و استقرار بوته

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال ای*

6-4 لیتر

محلول پاشی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

گلدهی

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

بعد از هر چین

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال ای*

6-4 لیتر

محلول پاشی (یک مرتبه پس از هرچین)

                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

ترکیبات کود مایع پیشنهادی یونجه:

مقدار (%)

مقدار (ppm)

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

منیزیم

آهن

روی

مس

منگنز

کبالت

مولیبدن

بر

8

8

15

1/0

1000

800

300

500

100

100

100

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت                          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English