محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه مرکبات
تغذیه مرکبات
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

مرکبات بعنوان محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری، دارای سیستم ریشه­ای ضعیفی بوده و بعنوان منبع ویتامین c، حاوی مواد غذایی ضروری مثل قندها، فیبرها، تیامین، نیاسین، ویتامین­ها و بسیاری از عناصر غذایی به شمار می­رود. خانواده مرکبات بسیار حساس به شوری و مقدار زیاد کلر در خاک می­باشد. نیتروژن یکی از عناصر اولیه جذب شده بوسیله ریشه مرکبات می­باشد و معمولاً مرکبات نیتروژن نیتراتی را به سایر فرم­های نیتروژن ترجیح می­دهند زیرا این آنیون علاوه بر تامین نیتروژن گیاه، باعث کاهش جذب یون کلرید از خاک­های شور می­شود. مرکبات به نیتروژن جهت رشد و سنتز پروتئین، به فسفر جهت تقسیم سلولی و تولید انرژی، به پتاسیم جهت تشکیل و انتقال قند، افزایش کیفیت و بازارپسندی و افزایش مقاومت در برابر آفات و تنش­ها، گوگرد در سنتز آمینواسیدها، کلسیم در تحکیم بافت و ساختمان میوه و افزایش مقاومت در برابر بیماری­ها، منیزیم بعنوان هسته مرکزی کلروفیل، آهن و منگنز در فتوسنتز، بور در تشکیل دیواره سلولی، جوانه­زنی، انتقال قند و طویل شدن طول لوله گرده، روی در سنتز اکسین و مس در متابولیسم نیتروژن و کربوهیدرات­ها و آنزیم­ها در مرکبات تاثیرگذارند.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه مرکبات:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

زمستان

کود دامی پوسیده

50-30 تن در هکتار/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات پتاسیم

400-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات آهن

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات روی

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات منیزیم

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات منگنز

150-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

قبل از گلدهی

فروت ست ال زی بی

4-2 لیتر

محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی)

اکوفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

پس از فندقی شدن میوه­ها

نیتروکالفول ال سی

4-2 لیتر

محلول­پاشی (دو مرحله به فاصله 15 روز)

کابفول (کلسیم - بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی

کالفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

کلات آهن

2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد میوه

نیتروکالفول ال سی

4-2 لیتر

محلول­پاشی

سولوپتاس

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

پس از برداشت میوه

فروت ست ال زی بی

 

محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت)

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

 

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English