محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه گوجه
تغذیه گوجه
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

گوجه فرنگی، گیاهـی است چند سالـه و دو لپـه ای مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز گوجه فرنگی در طول دوره رشد بترتیب پتاسیم، نیتروژن، کلسیم، فسفر و منیزیم می­باشند. گوجه فرنگی برای برای تولید شاخه و برگ به نیتروژن و برای تولید گل و میوه و ریشه­زایی به فسفر نیاز دارد. مصرف بیش از حد کودهای ازته در مرحله تشکیل تا برداشت میوه بر روی اندازه، رنگ و کیفیت میوه اثر منفی داشته و باعث کاهش مقاومت گیاه در برابر آفات می­شود در حالیکه در این مرحله نیاز گوجه فرنگی به عنصر پتاسیم افزایش می­یابد و مصرف پتاسیم در این مرحله باعث افزایش میزان ویتامین C، قرمز شدن و سفتی میوه، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش­های محیطی نظیر خشکی، آفات و بیماری­ها و افزایش میزان تولید و بازارپسندی محصول می­گردد. علاوه بر این، دو عنصر کلسیم و منیزیم نیز در کیفیت گوجه فرنگی نقش اساسی ایفا می­کنند. مصرف متناسب کلسیم در مرحله تشکیل میوه باعث سفت شدن میوه و بهبود خاصیت انبارداری گوجه فرنگی شده و کمبود آن باعث افزایش پوسیدگی گلگاه، ترک خوردن میوه و افزایش بیماری­های قارچی می­شود. حضور بور در کنار کلسیم علاوه بر تامین بور مورد نیاز گیاه باعث افزایش جذب کلسیم میشود.

نیاز عنصری گوجه فرنگی در مراحل مختلف رشد:

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه گوجه فرنگی:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

مرحله نشا و رشد رویشی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال تی

3-2 لیتر

محلول پاشی

گلدهی

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

تشکیل میوه

کالفول

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال تی

3-2 لیتر

محلول پاشی دو مرحله به فاصله 15 روز

برداشت محصول

سولوپتاس

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

کابفول (کلسیم – بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی (هر 15 روز یک مرتبه)

                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد         افزایش بازارپسندی   عناصر ریزمغذی به فرم کلات

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English