محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه گندم
تغذیه گندم
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

گندم بعنوان مهمترین محصول زراعی که بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است گیاهی است تک لپه­ای، یک ساله و از تیره گرامینه. از آنجا که به دلیل محدود بودن اراضی قابل کشت در ایران، افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت میسر نمی­باشد بنابراین بالا بردن تولید در واحد سطح مستلزم تغذیه مناسب می­باشد. مراحل رشدی گندم شامل جوانه­زنی، پنجه زنی، ساقه دهی، گلدهی، خوشه دهی و تشکیل دانه می­باشد. در طی این مراحل نیتروژن باعث رشد سریع گندم، افزایش تعداد پنجه­ها، افزایش اندازه برگ­ها و افزایش مقدار پروتئین دانه می­شود. گندم در مراحل اولیه رشد خود به نیتروژن بالایی نیاز دارد و تا مرحله خوشه دهی به حداکثر مقدار خود می­رسد. هرچند که نیتروژن مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گندم بخصوص در مراحل اولیه رشد می­باشد اما مصرف بالای نیتروژن و افزایش رشد رویشی حاصل از آن بویژه در مرحله تشکیل دانه منجر به ورس یا خوابیدگی ساقه، اختلال در پر شدن دانه­ها و حساسیت در برابر آفات و بیماری­ها می­شود. فسفر برای تحریک نمو ریشه، زودرسی محصول، افزایش تعداد خوشه و نمو مناسب دانه لازم می­باشد. پتاسیم در افزایش استحکام ساقه، افزایش وزن و اندازه دانه، افزایش بازدهی آب و کودهای ازته، افزایش مقاومت در برابر آفات و بهبود کارایی فتوسنتز لازم می­باشد و بیشترین نیاز گندم به پتاسیم در مراحل پس از تشکیل ساقه می­باشد. علاوه بر این آهن برای تشکیل کلروفیل و انجام فتوسنتز، روی در فعالیت بسیاری از آنزیمها، منگنز در متابولیسم اسیدهای آمینه و تنفس و بر در تقسیم سلولی و تشکیل جوانه­های برگ و گل و تنظیم مقدار آب و هدایت آب در سلول نقش دارد. نکته مهم در جذب عناصر ریزمغذی این است که در بسیاری از موارد، بالا بودن مقدار pH خاک باعث کاهش جذب این عناصر می­شود. به همین دلیل توصیه می­شود که با مصرف کودهایی که حاوی ترکیبات گوگردی می­باشند اسیدیته خاک را تا حد قابل توجهی کاهش داد و از این طریق قابلیت جذب عناصر ریزمغذی را توسط گندم افزایش داد.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه گندم و جو:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

جوانه زنی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروفول

7-5 کیلوگرم

کودآبیاری

پنجه زنی

اکوفول

7-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروفول ال جی

4-3 لیتر

محلول پاشی

ساقه دهی

فسفوفول

7-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کلات روی

3-2 کیلوگرم

کودآبیاری

تشکیل دانه

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

سولفات پتاسیم

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

ترکیبات کود مایع پیشنهادی گندم و جو:

مقدار (%)

مقدار (ppm)

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

منیزیم

آهن

روی

مس

منگنز

سیلیسیم

بور

9

7

7

1

1000

1500

300

500

100

100

خصوصیات:

افزایش عملکرد         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات    حاوی سیلیسیم بصورت اورتوسیلیسیک اسید              

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English