محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه کلزا
تغذیه کلزا
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

کلزا، گیاهی است پهن برگ و یک ساله که دارای دو تیپ رشد بهاره و پائیزه می­باشد. ریشه اصلی کلزا در صورت نفوذپذیر بودن خاک تا عمق 80 سانتی­متری در خاک نفوذ می­کند و در نتیجه مقاومت گیاه را در شرایط خشکی افزایش می­دهد. ریشه­های جانبی کلزا نیز عمدتاً تا عمق 35 سانتی­متری خاک توسعه می­یابند. مراحل رشد کلزا شامل مرحله جوانه­زنی، توسعه برگ، مرحله رزت، مرحله غنچه­دهی، گلدهی و رسیدن باشد. کلزا در مراحل اولیه رشد خود نیاز بسیار زیادی به نیتروژن دارد و نیتروژن برای عملکرد بهینه، رشد رویشی، فتوسنتز و افزایش روغن ضروری می­باشد. البته مصرف زیاد نیتروژن بخصوص در مراحل انتهایی رشد باعث کاهش درصد روغن و نیز کاهش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری­ها می­شود. فسفر نیز در توسعه ریشه، گلدهی، نقل و انتقال انرژی، سنتز پروتئین و روغن کلزا نقش دارد. کلزا، نیاز بالایی به پتاسیم دارد. پتاسیم نقش مهمی در سیستم­هاي آنزیمی، متابولیسم مواد فتوسنتزي و تبدیل آنها به روغن و نیز بالا بردن مقاومت گیاه به تنش­هاي زنده (بیماری­ها) و غیرزنده (خشکی و ...) دارد. گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز کلزا می­باشد. حضور گوگرد بصورت سولفات در خاک باعث افزایش رشد رویشی، ماده خشک، افزایش تعداد خورجین و افزایش مقدار پروتئین بذر می­شود و مصرف کودهای تقویتی پایه سولفات، علاوه بر تامین گوگرد باعث کاهش pH خاک و متعاقباً افزایش جذب عناصر میکرو توسط کلزا میشود. بطور کلی علائم کمبود گوگرد در مراحل غنچه­دهی و گلدهی دیده می­شود زیرا نیاز گیاه به گوگرد در این دوره بالا می­باشد. منیزیم در ایجاد کلروفیل و فتوسنتز، آهن جهت ساخت کلروفیل در گیاه و همچنین جهت تنفس گیاه، روی و مس در فعال سازی آنزیم­ها و در بعضی از فعل و انفعالات اکسایش و احیا، منگنز در فتوسنتز،و بر در تقسیم سلولی و تولید جوانه­های گل نقش بسیار زیادی دارند.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه کلزا:

 مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

جوانه زدن

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

توسعه برگ

نیتروفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

مرحله رزت

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال سی ان

4-3 لیتر

محلول پاشی

باز شدن غنچه

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال سی ان

8-6 لیتر

محلول پاشی

گلدهی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

رسیدن

سولوپتاس

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

                                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English