محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه سیب زمینی
تغذیه سیب زمینی
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

 

سیب زمینی پس از گندم، ذرت و برنج اصلی­ترین منبع تامین کننده غذای انسان می­باشد. رشد سیب زمینی به 5 مرحله شامل جوانه زنی، استقرار بوته، گلدهی، تشکیل غده و رسیدن غده تقسیم می­شود. مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز سیب زمینی در طول این دوره­های رشد بترتیب پتاسیم، نیتروژن، کلسیم، فسفر و منیزیم می­باشند. نيتروژن برای رشد تمامی قسمت­های گياه مخصوصاً در سه مرحله اولیه رشد عنصری بسيار مهم به حساب می­آيد. نیتروژن  اضافی قبل از شروع تشکیل غده می­تواند رشد رویشی را افزایش داده و پر شدن غده ها را 2 تا 3 هفته به تاخیر بیاندازد و عملکرد را به شدت کاهش دهد. علاوه بر این مصرف زیاد نیتروژن می­تواند باعث بدشکلی غده­ها و افزایش حساسیت گیاه در برابر آفات و بیماری­ها شود. همچنین سيب زمينی در تمامی مراحل رشد و نموی خود، بخصوص در مراحل ابتدایی و غده زایی به مقدار قابل توجهی فسفر نياز دارد. فسفر رشد ريشه و غده­زايی را تحریک می­کند. پتاسیم نقشی کلیدی در سنتز وتوليد قند و نشاسته سيب زمينی دارد که میتواند دليلی بر نياز بسیار زیاد سیب زمینی به پتاسيم باشد.  سیب زمینی علاوه بر سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، برای تقويت و توليد بافت های استحکامی گياه، تقسيم سلولی و افزایش مقاومت در برابر آفات به کلسیم و بر، برای افزایش فتوسنتز، سنتز کلروپلاست و تولید کربوهیدرات و افزایش کیفیت به منیزیم و منگنز و برای جذب نيتروژن و متابوليسم توليد نشاسته به روی نیاز دارد.

نکته: سیب زمینی حساسیت زیادی به آنیون کلر دارد و استفاده از کودهای عاری از کلر برای افزایش عملکرد و کیفیت سیب زمینی بسیار مهم است.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه سیب زمینی:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

همزمان با کاشت

فسفوفول

20 کیلوگرم

مصرف خاکی

جوانه زنی و استقرار بوته

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال پی*

3-2 لیتر

محلول پاشی

گلدهی

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

تشکیل میوه

سولوپتاس

15-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کالفول

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال پی*

3-2 لیتر

محلول پاشی دو مرحله به فاصله 15 روز

کابفول (کلسیم- بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی

                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English