محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه سبزیجات
تغذیه سبزیجات
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

سبزی ها جزء مهمترین مواد غذایی مورد نیاز انسان میباشند که به سبزیجات برگی (نظیر ربحان، گشنیز، اسفناج، جعفری، شاهی، مرزه، شوید، شنبلیله، کرفس، کاهو، کلم)، سبزیجات ریشه ای (شلغم، هویج، ترب و تربچه، چغندر لبویی، موسیر و تره فرنگی)، سبزیجات میوه ای، پیازی و غیره تقسیم بندی می شوند. کاشت سبزیجات به دو طریق کشت مستقیم و نشاکاری صورت میگیرد. سبزیجات از نظر نیاز غذایی به خاک­هایی با زهکشی و تهویه مناسب و حاوی مواد آلی بالا نیاز دارند و بنابراین جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و کیفیت مناسب استفاده از کودهای آلی بسیار مناسب میباشد. اما از یک طرف با توجه به اینکه سبزیجات جزء گیاهان نسبتاً پر مصرف میباشند و از طرف دیگر با در نظر گرفتن کمبود عناصر غذایی در کودهای آلی نظیر کودهای دامی، استفاده از کودهای شیمیایی حاوی عناصر غذایی مورد نیاز نیز در کشت سبزیجات ضروری میباشد. کمبود نیتروژن در سبزیجات باعث کاهش مرغوبیت محصول، رنگ پریدگی و کوچک شدن برگها و کاهش رشد ریشه بخصوص در سبزیهای برگی میشود. البته مصرف مقادیر زیاد کودهای نیتروژن نیز باعث رنگ سبز تیره و غیر معمول در سبزیجات، تجمع نیترات در گیاه و کاهش مقاومت در برابر آفات و بیماریها میشود. کمبود فسفر باعث ارغوانی شدن رنگ برگ، رگبرگ و ساقه ها و کاهش عملکرد بخصوص در سبزیجات ریشه ای و پیازی میشود. کمبود پتاسیم نیز باعث موج دار شدن و کمرنگ شدن برگ برگها و کاهش مقاومت در برابر آفات و امراض و تنش ها میشود. سبزیجات نیز مانند سایر گیاهان، جهت رشد مطلوب و عملکرد با کیفیت، علاوه بر سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به عناصر ماکرو ثانویه (گوگرد، کلسیم و منیزیم) و عناصر میکرو نیاز دارند.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه سبزیجات:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

همزمان با کاشت

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

‍پس از سبز شدن

نیتروفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

فسفوکالفول ال وی

6-4 لیتر

محلول پاشی

پس از هر چین

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

فسفوکالفول ال وی

6-4 لیتر

محلول پاشی

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English