محصولات / کود های کشاورزی / کود پیشنهادی دانه های روغنی
کود پیشنهادی دانه های روغنی
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

کود کامل حاوی عناصر غذایی اصلی NPK

حاوی عناصر ریز مغذی بصورت کلات

افزایش عملکرد

فاقد کلر

حاوی بنیان سولفاته جهت افزایش میزان روغن در گیاهان دانه روغنی

 

 

ترکیبات:

عناصر

W/W

W/V

نیتروژن کل

8 %

10 %

فسفر قابل جذب

5 %

2/6 %

پتاسیم قابل جذب

16 %

20 %

 

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه گیاهان دانه روغنی:

 مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

10-4 سانتی­متری

فسفوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد رویشی

نیتروکالفول ال اس یو

3-2 لیتر

محلول پاشی

نیتروفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

باز شدن غنچه

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

گلدهی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

رسیدن

سولفات پتاسیم

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English