محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه گردو
تغذیه گردو
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

رشد، باروری و تولید محصول و ساخت پروتئینهای گیاهی

کاهش پوکی و بهبود رنگ مغز گردو و افزایش بازارپسندی

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و آفات

تشکیل، بزرگ شدن و پر شدن میوه

عناصر ریزمغذی به فرم کلات

 

ترکیبات:

عناصر

W/W

W/V

نیتروژن کل

10 %

12 %

فسفر قابل جذب

2 %

4/2 %

پتاسیم قابل جذب

15 %

18 %

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه گردو:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

زمستان

کود دامی پوسیده

50-30 تن در هکتار/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات پتاسیم

400-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منیزیم، سولفات منگنز

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

قبل از گلدهی

فروت ست ال زی بی

6-4  لیتر

محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی)

هیومیفول پودری/مایع

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

تشکیل میوه

نیتروکالفول دبلیو ان

5-3 لیتر

محلول پاشی

کابفول (کلسیم بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی

اکوفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد میوه

نیتروکالفول دبلیو ان

5-3 لیتر

محلول پاشی

کابفول (کلسیم بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

رسیدن میوه

سولوپتاس

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

بعد از برداشت

فروت ست ال زی بی

6-4  لیتر

محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت)

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می باشد.

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English