محصولات / کود های کشاورزی / کاب فول
کاب فول
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

افزایش قدرت باروری دانه گرده و بهبود گل

رفع سریع کمبود کلسیم در گیاهان دارای کمبود

تشکیل میوه با بافت سفت تر و محکم تر

افزایش قدرت انباری محصول

 

ترکیبات:

عناصر

W/W

W/V

کلسیم محلول

7 %

9 %

بر محلول

2 %

6/2 %

 

دستور العمل مصرف کود مایع کاب فول:

محصول

زمان مصرف

مقدار مصرف

درختان میوه دانه دار و هسته دار

پس از تشکیل میوه- دو نوبت در دوره رشد میوه

4-2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

گوجه فرنگی، خیار هندوانه، خربزه، توت فرنگی

شروع گلدهی - بعد از گلدهی- تشکیل میوه

3-2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار

 

احتیاط و هشدار:

  • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها تست اختلاط پذیری انجام شود و پس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آنرا در سطح وسیع بکار برد.

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English