محصولات / کود های کشاورزی / کود آلی مایع (ضد شوری )
کود آلی مایع (ضد شوری )
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

کاملاً محلول در آب

افزایش آبشویی نمکهای سدیم از پروفیل خاک و کاهش مقدار سدیم خاک

افزایش مقدار ماده آلی و بهبود ساختمان خاک و اصلاح خصوصیات فیزیکی و تهویه خاک

تامین بخشی از نیتروژن و کلسیم مورد نیاز گیاه و نیز افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک

 

ترکیبات:

عناصر

W/W

W/V

نیتروژن کل

4 %

7 %

کلسیم محلول

7 %

12 %

ماده آلی

43 %

75 %

 

 

دستورالعمل مصرف محلول ضد شوری کیاسبز:

محصولات

زمان مصرف

تکرار

مقدار مصرف

خاکهای شور و سدیمی

طی دوره رشد

3-4­ نوبت در طول فصل رشد

30-20 لیتر بصورت کودآبیاری

خاکهای سدیمی

طی دوره رشد

3-4­ نوبت در طول فصل رشد

40-30 لیتر بصورت کودآبیاری

خاکهای شنی شور

طی دوره رشد

2-3 نوبت در طول فصل رشد

15-10 لیتر بصورت کودآبیاری

خاکهای لومی شور

طی دوره رشد

2-3 نوبت در طول فصل رشد

20-15 لیتر بصورت کودآبیاری

خاکهای رسی شور

طی دوره رشد

2-3 نوبت در طول فصل رشد

25-20 لیتر بصورت کودآبیاری

آبهای شور و لب شور

طی دوره رشد

2-3 نوبت در طول فصل رشد

50-20 سی سی در 1 متر مکعب آب آبیاری

 

 

توجه:

  • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها تست اختلاط پذیری انجام شود و پس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آنرا در سطح وسیع بکار برد.
کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English