محصولات / کود های کشاورزی / کود مایع فسفوپلاس
کود مایع فسفوپلاس
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

تامین کننده نیتروژن و فسفر گیاه بصورت کاملاً محلول و قابل جذب

افزایش ریشه دهی و گلدهی گیاه

مناسب برای کودآبیاری و محلول پاشی

 

 

 

ترکیبات کود مایع فسفوپلاس:

عناصر

W/W

W/V

نیتروژن کل

5 %

6 %

فسفر قابل جذب

12 %

15 %

 

 

 

 

روش و مقدار مصرف:

محصولات

زمان مصرف

مقدار مصرف

محصولات زراعی

نوبت اول در زمان کاشت و تکرار بعد از 45 روز تا قبل از گلدهی

3-2 لیتر بصورت محلول پاشی

10-5 لیتر بصورت کودآبیاری

درختان خزان کننده

بعد از ظهور برگها

3-2 لیتر بصورت محلول پاشی

10-5 لیتر بصورت کودآبیاری

مرکبات

قبل از گلدهی و تکرار هر 20 روز یک مرتبه

3-2 لیتر بصورت محلول پاشی

10-5 لیتر بصورت کودآبیاری

 

توجه:

  • محلول پاشی برگها باید در خنک ترین ساعات روز انجام شود.
  • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها تست اختلاط پذیری انجام شود و پس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آنرا در سطح وسیع بکار برد.
کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English