محصولات / کود های کشاورزی / کود مایع برفول
کود مایع برفول
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

 

  • بهبود گلدهی، جوانه زنی گرده
  • افزایش میزان قند
  • بهبود میوه دهی و تشکیل بذر
  • افزایش نفوذ کلسیم در گیاه
  • انتقال قند در گیاه
  •  

ترکیبات:

عناصر

W/W

W/V

بر محلول

5 %

6 %

 

روش و مقدار مصرف:

محصول

زمان مصرف

محلول پاشی

آبیاری

چغندر قند

7-8 برگی به بعد

5/1-1 لیتر در هزار لیتر آب

3-2 لیتر در هکتار

کرفس خیار - هویج

ابتدای فصل رشد

5/1-1 لیتر در هزار لیتر آب

3-2 لیتر در هکتار

سیب و گلابی انگور زیتون

قبل از گلدهی هنگام تورم جوانه ها

2-5/1 لیتر در هزار لیتر آب

4-3 لیتر در هکتار

 

احتیاط و هشدار:

قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها  تست اختلاط پذیری انجام شود و پس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح

کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آن را در سطح وسیع به کار برد.

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English