محصولات / کود های کشاورزی / کود پیشنهادی گندم و جو و برنج
کود پیشنهادی گندم و جو و برنج
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

افزایش تعداد پنجه و خوشه

پر شدن دانه و افزایش عملکرد

افزایش استحکام ساقه، افزایش وزن و اندازه دانه

عناصر ریزمغذی به فرم کلات

حاوی سیلیسیم بصورت اورتوسیلیسیک اسید

 

ترکیبات:

عناصر

W/W

W/V

نیتروژن کل

9 %

11 %

فسفر قابل جذب

7 %

8 %

پتاسیم قابل جذب

7 %

8 %

 

 

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه گندم، برنج و جو:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

جوانه زنی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروفول

7-5 کیلوگرم

کودآبیاری

پنجه زنی

اکوفول

7-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروفول ال جی

4-3 لیتر

محلول پاشی

ساقه دهی

فسفوفول

7-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

کلات روی

3-2 کیلوگرم

کودآبیاری

تشکیل دانه

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

سولفات پتاسیم

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می باشد.

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English