محصولات / کود های کشاورزی / نیتروکالفول
نیتروکالفول
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

نیتروکالفول (TE + 30-5-15)                      

Nitrokalfol (15-5-30 + TE)

 

کود کامل به همراه عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده

کاملاً محلول در آب و مناسب کودآبیاری و محلول پاشی

افزایش کیفیت و عملکرد محصولات زراعی و باغی

افزایش رنگ آوری و بازارپسندی میوه ها

افزایش درصد روغن در دانه های روغنی، افزایش پر شدن دانه در غلات، افزایش کیفیت علوفه

 

ترکیبات:

عناصر ماکرو:

     عناصر میکرو:

نیتروژن کل ...................................................................... 15%

نیتروژن آمونیومی .............................................. 9/0%

نیتروژن نیتراتی .................................................. 8/8%

نیتروژن اوره ای ................................................ 3/5%

فسفر قابل جذب (P2O5) ................................................. 5%

پتاسیم قابل جذب (K2O) ................................................ 30%

آهن (به فرم کلات EDTA) ......................... %  1/0 (ppm 1000)

روی (به فرم کلات EDTA) ......................... %  05/0 (ppm 500)

مس (به فرم کلات EDTA) ......................... %  05/0 (ppm 500)

منگنز (به فرم کلات EDTA) ....................... %  05/0 (ppm 500)

بر قابل جذب .............................................. %  02/0 (ppm 200)

مولیبدن قابل جذب ......................................... %  01/0 (ppm 50)

 

 

روش و میزان مصرف:

محصول

نحوه مصرف

مقدار مصرف

زراعت (گندم ، برنج ، جو ، چغندر ، ذرت ، سیب زمینی)

کودآبیاری

10-7 کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی

4-3 کیلو گرم در هکتار

درختان میوه (دانه دار ، هسته دار ، گردو ، پسته و ...)

کودآبیاری

15-10 کیلو گرم در هکتار

محلول پاشی

3-1کیلو گرم در هکتار

 

توجه:

  • محلول پاشی برگها باید در خنک ترین ساعات روز انجام شود.
  • قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها تست اختلاط پذیری انجام شود و پس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آنرا در سطح وسیع بکار برد.
کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English