محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه زعفران
تغذیه زعفران
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

زعفران گیاهی است چند ساله از خانواده زنبقیان که بیشتر در مناطق گرم و خشک می­روید و از طریق پیاز تکثیر می­شود. زعفران زراعی در طول یکسال دارای یک دوره فعالیت (7 تا 5/7 ماه از اوایل مهر تا اردیبهشت) و یک دوره خواب (4 تا 5/4 ماه از اواسط اردیبهشت تا مهر) می­باشد. نیازهای کودی زعفران در دوره رشد یا فعالیت در طول سال متفاوت می­باشد و به مراحل آب کولش، زاج آب و مرحله سوم که مرحله بحرانی تغذیه­ای زعفران می­باشد (از اواخر دی تا اواسط اسفند) تقسیم بندی می­گردد. در مرحله اول (دو هفته مانده به گلدهی، از اواسط مهر تا اواخر آبان) زعفران نیاز زیادی به عناصر نیتروژن، پتاسیم و بخصوص فسفر دارد که این عناصر را می­توان از طریق مصرف کودهای کامل حاوی این عناصر بصورت مصرف خاکی و کودآبیاری تامین نمود. در مرحله دوم بیشتر عناصر نیتروژن و پتاسیم مورد نیاز می­باشند که که این عناصر را می­توان از طریق مصرف کودهای کامل حاوی این عناصر بصورت مصرف خاکی و کودآبیاری تامین نمود. مرحله سوم (بهمن و اسفند) مرحله بحرانی مصرف کود برای زعفران می‌باشد. هر سال پس از پایان گلدهی پیاز مادر به تدریج کوچک شده بطوریکه در آخر بهمن پیاز مادری وجود ندارد و گیاه از طریق ریشه نمی­تواند عناصر را جذب کند و بنابراین زعفران برای تغذیه و درشت شدن در طول ماه­های اسفند و فروردین فقط به جذب برگی متکی است. محلول پاشی مزرعه در این دوره کوتاه با کودهای کامل با فرمول مناسب ، موجب درشت شدن پیازها و گل آوری آنان در سال بعد و نهایتاً افزایش تولید در مزرعه زعفران می شود.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه زعفران:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

دو هفته مانده به گلدهی (اواسط مهر تا اواسط آبان)

فسفوفول

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

بعد از برداشت گل (اواخر آبان)

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

کلات آهن

3-2 کیلوگرم

کودآبیاری

آمینواسید

3-2 لیتر

محلول پاشی

نیتروفسفوفول ال اس*

3-2 لیتر

محلول پاشی

سولوپتاس

10-7 کیلوگرم/ 3-2 کیلوگرم

کودآبیاری/ محلول پاشی

قبل از زرد شدن برگها (بهمن و اسفند)

نیتروفسفوفول ال اس*

2 مرحله به فاصله 15 روز (هر مرحله 4-3 لیتر)

محلول پاشی

آمینواسید

3-2 لیتر

محلول پاشی

اکوفول

3-2 کیلوگرم

محلول پاشی

                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English