محصولات / سم های کشاورزی / روغن امولسیون شونده
روغن امولسیون شونده
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

روغن امولسیون شونده

Petroleum oil

این ترکیب در بازار با نام تجاری روغن ولک (Volck  L 80% ) وجود دارد. درجه سولفوناسیون آن 92 درصد است. این ترکیب به منظور کنترل بسیاری از آفات در کشاورزی بکار می رود . روغن ولك، حشرات، کنه ها و تخمهای آنها را بصورت تماسی از بین می برند .عمل حشره کشی پترولیوم اویل اساسا فیزیکی بوده اما ممکن است شیمیایی هم باشد. این اثر فیزیکی را بصورت خفه کردن حشره می توان توجیه نمود. زیرا پترولیوم اویل موجب بسته شدن دریچه های تنفسی حشره شده، امکان دسترسی آنها به اکسیژن را محدود می کند، در نتیجه تبادلات گازی مورد نیاز فرایندهای متابولیکی شده و نهایتا موجب مرگ حشره می شود(خفگی درمدت 24 ساعت اتفاق می افتد ) باقیمانده روغن ولك می تواند مانع چسبیدن پوره های متحرک سپردار به بافت گیاه گردد.

نحوه اثر: حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی

گروه شیمیایی: IRAC=NC

کلاس خطر: سمیت حادی ندارد(U)

 درجه سمیت: Oral LD50 for rate > 15000 mg/kg

میزان ماده موثر: 800گرم بر کیلوگرم

دوره کارنس : فاصله بین آخرین روغن پاشی تا برداشت محصول 3 تا 4 هفته می باشد.

مدیریت کاربرد(سازگاری و اختلاط): هرگز روغن را بدون آب مصرف نکنید و حداقل زمان یک ماه بین مصرف روغن امولسیون شونده و سموم گوگردی باید رعایت شود. از مخلوط نمودن روغن امولسیون شونده با قارچ کش جلوگیری شود. زمانی که دمای هوا -1 درجه سانتی گراد است و یا احتمال یخبندان شبانه داده می شود از روغن پاشی اجتناب گردد. اگر گیاه تحت شرایط استرس (بیماری وآفات، رطوبت کم ، وزش بادهای مداوم ، خشکی ممتد) باشد و یا به هر دلیلی ضعیف شده باشد، استفاده از اویل فول موجب تشدید این استرس می شود.

  موارد توصيه  روغن ولك روي محصولات كشاورزي

نام محصول

نام آفت

ميزان مصرف

مركبات

انواع کنه چهارپا و هشت پا، سپردار و شپشک، شته، مینوز و مگس سفید(عسلک)

1/5-2 درصد

درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، زردآلو و ...)

کنه قرمز اروپایی، کنه تارعنکبوتی، انواع شته، شپشک و مینوز

انگور، انجیر، کیوی فروت و زیتون

شپشک آردآلومو، تریپس و زنجره مو، سپردار بنفش زیتون، شپشک سیاه زیتون، سپرداربنفش زیتون، کنه تارعنکبوتی و اریوفید انجیر، شپشک توت

درختان آجیلی (گردو، بادام، پسته، فندق و ...)

کنه های عنکبوتی، کنه معمولی پسته، کنه اریوفید پسته، شپشک واوی، سپردار سیاه ، انواع شته و...

گیاهان زینتی

انواع کنه، شپشک، شته، مگس سفید(عسلک) و مینوز

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English