محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه ذرت
تغذیه ذرت
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

ذرت پرمحصول ترین غله در جهان محسوب میشود به گونه اي که در میان محصولات کشاورزی از لحاظ مقدار تولید در رتبه اول و از نظر سطح زیر کشت، پس از گندم در رتبه دوم قرار گرفته است. ذرت از محصولات مهمی است که بـه عنـوان غـذاي انسان و دام مطرح است، لذا نه تنها کمیت بلکه کیفیت مطلـوب دانـه و علوفـه آن نیـز از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. ذرت گیاهی است پرتوقع که با مصرف متعادل عناصـر غذایی میتوان عملکرد آن را افزایش داد. تغذیه بهینه گیاه، شرط اصلی بهبود کمی و کیفی محصول است. مصرف مطلوب نهاده ها مناسب با شرایط رشد گیاه، دستیابی به عملکرد بالاي ذرت را ممکن میسازد. ذرت علاوه بر نياز به عناصر غذايی اصلی شامل ازت، فسفر و پتاسيم به عناصر غذايی درجه دوم کلسيم، منيزيم و گوگرد و نيز ريز مغذی ها به مقدار کافی نيازمند است و به کمبود روی نیز حساس است. استفاده از کودهای نیتروژن دار در افزایش رشد رویشی و افزایش میزان پروتئین دانه ذرت، تأثیر دارد اما مصرف بیش از حد نیتروژن می تواند سبب دیر رسی، نازک و دراز شدن فوق العاده ساقه گیاه و همچنین مصرف زیاد آب توسط گیاه شود. کمبود فسفر در ذرت بسرعت خود را بصورت بنفش و ارغوانی شدن برگها نشان می­دهد. پتاسیم تاثیر زیادی بر روی کیفیت و تشکیل دانه های ذرت و جلوگیری از ورس (خوابیدگی بوته) دارد. بنابراین به منظور تولید محصولی با کمیت و کیفیت بالا لازم است که کودهای حاوی نیتروژن و فسفر بالا در اوایل دوره رشد و کودهای حاوی پتاسیم بالا بعد از تشکیل خوشه باید مورد استفاده قرار گیرند.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه ذرت:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

همزمان با کاشت

فسفوفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

جوانه زنی و استقرار بوته تا مرحله 6 برگی

نیتروفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

نیتروکالفول ال سی*

6-4 لیتر

محلول پاشی

هیومیفول مایع/پودری

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

اکوفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

کلات روی مایع/پودری

3-2 لیتر / 2-1 کیلوگرم

محلول پاشی

تشکیل دانه

کالفول

15-10 کیلوگرم

کودآبیاری

شیری شدن دانه و خمیری شدن دانه

سولوپتاس

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

                          *رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

 

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

 

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English