محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه گردو
تغذیه گردو
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

گردو گیاهی است از خانواده juglandaceae، مخصوص مناطق معتدل و سرد و یک پایه که گل های نر و ماده آن روی یک درخت بصورت جداگانه ظاهر می شوند. گردو یکی از مهمترین میوه های خشک باغی ایران به شمار می رود و ایران سومین تولید کننده گردو در جهان است. عواملی نظیر نوع نهال، کیفیت خاک، نور و اقلیم آب و هوایی برای گردو اهمیت زیادی دارند. گردو در مقایسه با سایر میوه های مناطق معتدله که معمولاً در خاک هایی با اسیدیته کم رشد می کنند، به خاک خنثی نیاز دارد. گردو به نیتروژن برای رشد، باروری و تولید محصول و ساخت پروتئینهای گیاهی نیاز دارد و کمبود آن در مراحل اولیه رشد باعث کاهش عملکرد و تشکیل میوه های کوچک با مغز کم می شود. گردو به فسفر جهت ریشه زائی و گلدهی و تامین انرژی متابولیسم های مختلف در گیاه، به پتاسیم جهت پر شدن و سفید شدن مغز و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و آفات، به گوگرد جهت سنتز آنزیم ها و پروتئین ها، به کلسیم جهت تشکیل، بزرگ شدن و پر شدن میوه، به منیزیم جهت ساخت کلروفیل، به آهن جهت فتوسنتز و فعالیت آنزیم ها،  به روی جهت گرده افشانی و لقاح، به بر جهت تقسیم سلولی بافت های مریستمی و گرده افشانی و نیز افزایش جذب و متابولیسم کلسیم در گیاه، به منگنز جهت فتوسنتز و تنفس گیاه و به مس جهت سنتز برخی از آنزیم ها نیاز دارد.

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English