محصولات / کود های کشاورزی / تغذیه گردو
تغذیه گردو
جهت مشاهده فرمول ساخت عضو سایت شوید

گردو گیاهی است از خانواده juglandaceae، مخصوص مناطق معتدل و سرد و یک پایه که گل­های نر و ماده آن روی یک درخت بصورت جداگانه ظاهر می­شوند. گردو یکی از مهمترین میوه­های خشک باغی ایران به شمار می­رود و ایران سومین تولید کننده گردو در جهان است. عواملی نظیر نوع نهال، کیفیت خاک، نور و اقلیم آب و هوایی برای گردو اهمیت زیادی دارند. گردو در مقایسه با سایر میوه­های مناطق معتدله که معمولاً در در خاک­هایی با اسیدیته کم رشد می­کنند، به خاک خنثی نیاز دارد. گردو به نیتروژن برای رشد، باروری و تولید محصول و ساخت پروتئینهای گیاهی نیاز دارد و کمبود آن در مراحل اولیه رشد باعث کاهش عملکرد و تشکیل میوه­های کوچک با مغز کم می­شود. گردو به فسفر جهت ریشه­زائی و گلدهی و تامین انرژی متابولیسم­های مختلف در گیاه، به پتاسیم جهت پر شدن و سفید شدن مغز و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش­های محیطی و آفات، به گوگرد جهت سنتز آنزیم­ها و پروتئین­ها، به کلسیم جهت تشکیل، بزرگ شدن و پر شدن میوه، به منیزیم جهت ساخت کلروفیل، به آهن جهت فتوسنتز و فعالیت آنزیم­ها، به روی جهت گرده­افشانی و لقاح، به بر جهت تقسیم سلولی بافت­های مریستمی و گرده افشانی و نیز افزایش جذب و متابولیسم کلسیم در گیاه، به منگنز جهت فتوسنتز و تنفس گیاه و به مس جهت سنتز برخی از آنزیم­ها نیاز دارد.

جدول پیشنهادی شرکت کیاسبز آشیان کوشا جهت تغذیه گردو:

مرحله رشد

نوع کود

میزان مصرف در هکتار

نحوه مصرف

زمستان

کود دامی پوسیده

50-30 تن در هکتار/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات پتاسیم

400-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات آهن

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات روی

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات منیزیم

300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

سولفات منگنز

150-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه

چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان

قبل از گلدهی

فروت ست ال زی بی

6-4 لیتر

محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی)

هیومیفول پودری/مایع

6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم

کودآبیاری

تشکیل میوه

نیتروکالفول دبلیو ان

5-3 لیتر

محلول­پاشی

کابفول (کلسیم بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی

اکوفول

10-5 کیلوگرم

کودآبیاری

رشد میوه

نیتروکالفول دبلیو ان

5-3 لیتر

محلول­پاشی

کابفول (کلسیم بر)

3-2 لیتر

محلول پاشی

کالفول

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

رسیدن میوه

سولوپتاس

10-7 کیلوگرم

کودآبیاری

بعد از برداشت

فروت ست ال زی بی

6-4 لیتر

محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت)

*رنگ سبز نشان دهنده کود پیشنهاد شده محصول می­باشد.

ترکیبات کود مایع پیشنهادی گردو:

مقدار (%)

مقدار (ppm)

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

آهن

روی

مس

منگنز

بر

مولیبدن

10

2

15

1500

1500

500

500

200

100

خصوصیات:

افزایش عملکرد                         افزایش کیفیت          عناصر ریزمغذی به فرم کلات                    فاقد کلر

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English