محصولات / بذر های کشاورزی / شرکت جنتیک اینترنشنال - گوجه فرنگی استاندارد رقم سوپر استرینB
شرکت جنتیک اینترنشنال - گوجه فرنگی استاندارد رقم سوپر استرینB

گوجه فرنگی استاندارد رقم سوپر استرینB

داررای تیپ بوته محدود

وزن میوه ۱۱۰-۱۰۰ گرم،شکل میوه کشیده، میوه دارای بافت سفت و رنگ قرمز

 بوته دارای شاخ و برگ فشرده و متراکم و پوشش سبزینگی خوب

مدت زمان رسیدگی: ۸۰-۸۵ روز بعد از کاشت

مقاوم به ورتیسیلیوم و فوزاریوم

برای مصارف صنعتی و تازه خوری

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English