محصولات / بذر های کشاورزی / شرکت اگروتیپ آلمان- هویج استاندارد رقم NANTES
شرکت اگروتیپ آلمان- هویج استاندارد رقم NANTES

دارای تیپ نانتس ، شکل ریشه سیلندری، دارای ته گرد در زمان رسیدگی، متحمل به گرما برای تولید در تابستان و پاییز

متوسط- زودرس

طول ریشه  ۲۰ – ۱۷ سانتی متر، شکل ریشه یکنواخت.

مناسب برای تازه خوری، سازگار به شرایط رشدی در تابستان ، پاییز، متحمل به شکنندگی، دارای شاخ و برگ خوب و قوی

مناسب برای برداشت مکانیزه

کاربر گرامی لطفا ثبت دیدگاه خود ابتدا وارد پروفایل خود شوید
فارسی / English