محصولات / بذر های کشاورزی / شرکت اگروتیپ آلمان - پیاز هیبرید زرد رقم DEZ LIGHT F1
فارسی / English