محصولات / کود های کشاورزی
این شرکت با در اختیار داشتن متخصصین و کارشناسان تغذیه و کشاورزی توان تولید کودهای ترکیبی متنوع را به صورت مایع پودری و گرانوله دارد که برای تمامی محصولات زراعی باغی صیفی و سبزیجات در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب می باشد و همچنین در جهت ارتقای بخش کشاورزی آماده همکاری با کشت و صنعت ها و تعاونی های کشاورزی و کشاورزان می باشد.
امید است با مصرف تولیدات این شرکت گامی برداریم در جهت افزایش کمیت و کیفیت محصولات مختلف کشاورزی و حفظ سلامت خاک ،آب ، دام، گیاه و انسان .
کود پودری
کود مایع
کودهای گرانوله و سولفاته
فارسی / English