شرایط نماینده فروش

                                                                                                                                                                          شماره:

                                                                                                                                         تاریخ :

بسمه تعالی

)قرارداد اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت کیا سبز آشیان کوشا(

این قرارداد بین شرکت کیا سبز آشیان کوشا به شماره ثبت ..... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با مدیریت ..... به نشانی تهران ،م ونک، خ ملاصدرا،روبروی بیمارستان بقیه الله، پلاک 209 واحد 6 تلفن88210286-021 که در این قرار داد به اختصار (شرکت) نامیده می شود ، از یک طرف و آقای /خانم.................................. با شماره شناسنامه ................... کد ملی…………………………… شماره تماس …………………………….  آدرس محل سکونت .............................. وآدرس محل نمایندگی……………………………………………………………………………………… که در این قرارداد به اختصار (نماینده) نامیده می شود ، از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد میگردد:

ماده 1) موضوع قرار داد

موضوع قرار داد عبارت است از اعطای حق نمایندگی فروش محصولات تولیدی شرکت به شرح مندرج در لیست پیوست ، به نماینده در استان/منطقه ....................................................طبق مفاد و مندرجات قرار داد حاضر و قیمتهای مصوب اعلامی از طرف شرکت.

ماده 2) مدت قرار داد

مدت قرار داد از تاریخ ........................تا تاریخ ............................... به مدت ................سال شمسی می باشد.

بند 1 ماده 2) تمدید قرارداد

 پس از اتمام زمان قرارداد، به شرط تامین اهداف،رضایت و در صورت خواسته شرکت مبنی بر ادامه همکاری فی مابین ،با شرایط جدید و افزودن الحاقیه به قرارداد فعلی، قابل تمدید می باشد.

ماده 3) مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت آن

الف) شرایط خرید نقدی: در صورت خرید نقدی محصولات از شرکت، نماینده مکلف است نسبت به پرداخت وجه و تسویه فاکتور سفارش آن، قبل از بارگیری اقدام و فیش مربوطه را به دفتر مرکزی شرکت ارسال نماید و شرکت پس از دریافت ، نسبت به صدور فاکتور و بارگیری اقدام نماید. خرید به صورت نقدی مشمول تخفیفات ویژه می باشد. که در پیوست این قرارداد تشریح شده است.

ب) شرایط خرید اعتباری: در صورت خرید به صورت تعهدی و اعتباری از محصولات شرکت، نماینده موظف است نسبت به پرداخت 50 درصد وجه سفارش ، قبل از بارگیری اقدام و فیش مربوطه را به دفتر مرکزی شرکت ارسال نماید الباقی وجه آن را 48 ساعت بعد از دریافت سفارش، طی چکی به سر رسید 3 ماه پس از تاریخ خروج محصول از درب انبار، تسلیم شرکت نماید .

تبصره 1 :چک ارائه شده به شرکت، باید منحصراً از یکی ازحسابهای نماینده که به صورت مکتوب و رسمی به شرکت اعلام شده است، صادر گردیده و هر نوع چک دیگری فاقد اعتبار می باشد.

 

ماده 4) شروط و تعهدات طرفین

1-4): سقف مطالبات شرکت از نماینده حداکثر ..................................................ریال تعیین میگردد و چنانچه بدهی ریالی نماینده به شرکت ، از مبلغ مذکور بیشتر باشد و نماینده نسبت به پرداخت مانده حساب بیش از سقف تعیین شده ،اقدام ننماید، شرکت مختار خواهد بود بعد از گذشت سه روز از تاریخ صدور ابلاغ رسمی یا اخطار عدم تسویه حساب  به نماینده ، نسبت به فروش محصولات در اختیار نماینده تا سقف مبلغ بدهی نماینده به شرکت،  به غیر اقدام نماید.

2-4): بابت حسن انجام کار و تعهدات، نماینده مکلف به ارائه یک فقره چک به میزان ............................................................ریال از بانک.........................................................بدون تاریخ به............................................................. جاری....................................................................بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات می باشد. چک مزبور تا پایان مدت قرارداد و یا تفاسخ آن، نزد شرکت خواهد ماند، و در صورت انجام به موقع و صحیح تعهدات و رعایت شروط و الزامات قرارداد حاضر و تسویه حساب، به نماینده مسترد خواهد شد.

3-4): نماینده مکلف می گردد حداقل میزان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سفته همراه با مهر و امضا، جهت ضمانت انجام کار نزد شرکت به امانت بگذارد.

4-4): نماینده موظف است که در هر سال قرارداد مبلغ............................................. ریال از قرار داد از شرکت خرید نماید و یک دهم خرید سالانه باید در ابتدای قرارداد خریداری گردد. در صورت عدم تحقق این امر به هر دلیل، حق فسخ قرار داد برای شرکت محفوظ می باشد و شرکت می تواند نسبت به جذب نماینده دیگر در محدوده فعالیت فعلی نماینده اقدام نماید.

5-4 ): نماینده موظف است جهت صحت امضاي خود یک گواهی امضاي رسمی از دفترخانه به همراه داشته باشد.

6-4): مدت زمان ارسال محصولات از تاریخ درخواست مکتوب و رسمی نماینده برابر با هفت روز کاری میباشد.لازم به ذکر است مدت زمان فوق برای تحویل به پست،باربری و یا غیره است. مدت زمان بین ارسال و دریافت جزء تعهدات شرکت نمی باشد.

7-4): نماینده موظف است در توزیع و فروش محصولات، ترتیبی اتخاذ نماید که محصولات قبل از انقضای تاریخ مصرف، فروخته شود. در غیر اینصورت، شرکت هیچگونه مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت و پاسخگویی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری احتمالی مطروحه از ناحیه متضرر، به عهده نماینده می باشد.

8-4): نماینده موظف است پس از تحقیق درحوزه محدوده فعالیت خود اقدام به ثبت سفارش نموده و امکان مرجوع محصولی وجود ندارد.

9-4): محل تحویل محصولات شرکت، انبار شرکت کیا سبز آشیان کوشا،به ادرس: نظر آباد- شهرک صنعتی سپهر ،خ شهریور غربی انبار کارخانه کیاسبزآشیان کوشا می باشد و هزینه حمل از محل انبار شرکت تا ادرس گیرنده به عهده نماینده است. تحویل در محل درب کارخانه به منزله تحویل قطعی و سالم است و مسئولیت تمام حوادث،هزینه های بیمه ،پست ، باربری و سایر به عهده نماینده می باشد.لازم به ذکر است تحویل به صورت حضوری در محل  انبار شرکت فقط به شخص نماینده و یا فرد معرفی شده از جانب نماینده به صورت رسمی و کتبی امکان پذیر می باشد.

تبصره : درخواست کتبی خرید از جانب نماینده به منزله خرید قطعی می باشد. در صورت امتناع و یا تاخیر برای دریافت حضوری محصول در محل انبار شرکت و یا عدم دریافت محصول فرستاده شده برای نماینده تمامی عواقب و خسارات آن بر عهده نماینده می باشد.

10-4): نماینده به هیچ وجه حق عرضه و فروش محصولات توزیعی شرکت در خارج از حوزه مذکور در قسمت موضوع قرار داد حاضر را ندارد و درصورت تخلف از این امر و عرضه و یا فروش محصولات در حوزه فعالیت نماینده یا نمایندگان دیگر، شرکت می تواند قرارداد را فسخ نماید. ضمناً نماینده متخلف، مکلف به پرداخت مبلغ خسارت به نماینده متضرر، در صورت شکایت و ادعای نماینده حوزه مربوطه، بر اساس نظر و اعلام کارشناسی شرکت می باشد.

11-4): در صورت ادعای وجود ضایعات محصولات تولیدی شرکت کیا سبز آشیان کوشا از جانب نماینده ، باید حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ دریافت محصول، کتباً به شرکت اعلام و شرکت نسبت به اعزام کارشناس خود اقدام می نماید .در غیر از این صورت هیچگونه مسئولیتی بر عهده شرکت نمیباشد. در صورت تایید کارشناس اعزامی شرکت، آن قسمت از ضایعات که مربوط به کودهای تولیدی می باشد، بدون هیچگونه هزینه دریافتی ، با محصول سالم جایگزین و تحویل نماینده می گردد. در صورت عدم تایید کارشناس شرکت، در مرحله اول موضوع توسط مدیریت شرکت و نماینده بررسی میگردد.در صورت عدم توافق موضوع توسط یک نماینده دیگر شرکت، کارشناسی میگردد که نتیجه آن کارشناسی  برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره1 ماده 4 بند 9 ): شرکت حق دارد در صورتی که نماینده از انجام هر یک از تعهدات خود امتناع نماید، بدون هرگونه تشریفاتی، مطالبات و خسارات وارده به خویش را از محل تضمین ذکر شده وصول و یا نسبت به تملک یا انتقال قطعی ملک مورد رهن به نام خود یا دیگری راساً اقدام نماید و نماینده حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط مینماید.

12-4): نماینده در انجام موضوع قرارداد، شخصاً اقدام می نماید و حق واگذاری موضوع قرارداد به دیگری به هیچ عنوان حتی مشارکت، صلح، وکالت، نمایندگی و امثال آن را ندارد. تخلف از این امر، موجب حق فسخ برای شرکت خواهد شد.

13-4): شرکت میتواند به هر طریقی که مصلحت بداند، نظارتهای لازم بر عملکرد نماینده اعماال نماید و نماینده موظف به همکاری در این زمینه میباشد. در صورت مشاهده هرگونه قصور نماینده در اجرای تعهدات، شرکت میتواند اقدامات لازم را معمول و عند الزوم، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

14-4): واگذاري امتیاز نمایندگی انحصاری ، مشروط به قبول شرایطی می باشد و چنانچه نماینده اي شرایط حاکم به قرارداد را رعایت ننماید شرکت میتواند در همان منطقه یا مناطق دیگر شخص یا اشخاص دیگري را به عنوان نماینده انتخاب نماید و یا اینکه در صورت عدم فعالیت نمایندگان اقدام به احداث فروشگاه جهت ارائه محصولات خود بنماید.

15-4) : نماینده انحصاری متعهد و ملزم میگردد در طول مدت اجرای قرارداد، با هیچ یک از شرکتهای تولید کننده کودهای شیمیایی ، پودری و مایع کشاورزی ،که محصولاتی مشابه محصولات شرکت کیا سبز آشیان کوشا تولید و یا توزیع می نماید، از انجام هر نوع همکاری اجتناب نماید. در صورت تخلف، علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده، شرکت حق فسخ قرار داد را خواهد داشت.

تبصره: چنانچه تامین کودهای مورد نیاز از سوی شرکت مقدور نباشد، نماینده میتواند پس از اعلام به شرکت از کودهای تولید شرکتهای دیگر با اطلاع کتبی و موافقت شرکت استفاده نماید.

16-4) : هیچ یک از افرادی که به هر عنوان با نماینده همکاری دارند، اعم از کارمندی،قرارداری و یا غیره با شرکت مرتیط نمیباشند.و تمام مسئولیت های آن بر عهده نماینده می باشد.

17_4) :اخذ مجوز کسب به عهده نماینده است و شرکت هیچگونه مسئولیت، تعهد و تکلیفی ندارد.

18-4): پاسخگویی به اخطاریه ها و احضاریه های صادره از مراجع ذیصالح از جمله مراجع قضایی و وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی در طول مدت قرار داد و یا پس از پایان آن که مربوط به دوره فعالیت نماینده باشد، به عهده نماینده است و شرکت هیچگونه مسئولیت تعهد و تکلیفی ندارد.

19-4): نماینده صریحاً اعلام مینماید که دارای انبار استاندارد و دفتر کار مناسب میباشد و ضمن معرفی ان به شرکت کپی برابر با اصل شده اسناد و مدارک مربوطه را به شرکت تحویل می نماید. در صورت احراز خلاف این موضوع، شرکت حق فسخ قرارداد و کسر خسارت از محل ضمانت را خواهد داشت.

20-4): نماینده موظف است نسبت به تسریع و بهبود کلیه امور مربوطه در منطقه یا استان خود اقدام و با مراجعه به کلیه مراجع ذیصالح، درجهت حل و فصل مشکلات،موانع و بروکراسی مرتبط ، تمامی تلاش خویش را معمول و مراتب را به اطلاع شرکت برساند.بدیهی است در صورت قصور در این زمینه خسارات وارده به شرکت از محل ضمانت کسر خواهد شد.

21-4): مسئولیت سلامت کالا از جهت کیفیت محصول و سیستم بسته بندی بر اساس ضوابط استاندارد، بر عهده شرکت می باشد.

22-4): شرکت متعهد میگردد در محدوده تعیین شده در موضوع قرارداد با هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری قرارداد نمایندگی تنظیم ننماید و کلیه متقاضیان و مراجعه کنندگان را به نماینده تعیین شده معرفی نماید. بدیهی است این التزام تا زمانی خواهد بود که نماینده به کلیه شروط و تعهدات و تکالیف مقرر در این قرارداد عمل نماید.در صورت تخلف شرکت در این موضوع پرداخت کلیه خسارات نماینده بر عهده شرکت می باشد.

23-4): نماینده متعهد میگردد که هر سه ماه یکبار میزان تقریبی نیاز به محصولات موضوع قرارداد در حوزه نمایندگی خود را تهیه و به شرکت تسلیم نماید. پیش بینی مذکور باید توجه به جمیع جهات موثر در قضیه تهیه و تدوین شود به نحوی که نماینده، حداقل 80 %میزان پیش بینی شده را عمالً در آینده توزیع و به فروش برساند.

24-4): پرداخت هزینه های تبلیغات در حوزه نمایندگی بر عهده دو طرف می باشد( میزان در صد مشارکت آن و سهم طرفین، مذاکره و صورتجلسه میگردد که این صورت جلسه شامل نوع تبلیغات،زمان تبلیغات،مبلغ تبلیغات و سهم هر کدام از طرفین و ... میباشد.).بدیهی است در صورت عدم هماهنگی و اقدام  به تبلیغات یکجانبه از سوی هر طرف ، تمام عواقب و هزینه های آن از تعهد دیگری ساقط میباشد.

25-4): نماینده موظف است در برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی در منطقه مورد قرارداد مشارکت نماید.

26-4): شرکت موظف است طبق تعهد خود جهت انجام آزمایشات آب و خاک در منطقه مورد قرارداد با نماینده خود همکاری لازم را بعمل آورد .

27-4): در صورت بروز تغییر و نوسان در بازار عرضه و تقاضای محصولات موضوع قرارداد یا قیمت مواد اولیه که نماینده و شرکت قصد تعدیل آن را داشته باشند باید مراتب را کتباً به یکدیگر اعلام نموده و پس از بررسی موضوع توسط طرفین، مدت زمان معینی را برای اجرای قیمتهای جدید مشخص نمایند(در حال حاضر قیمتها به صورت دو هفته یکبار اعلام می گردد).

28-4): در صورتی که نماینده از هر یک از شروط و تعهدات و تکالیف و مقررات قرارداد حاضر تخلف نماید، شرکت می تواند قرارداد را فسخ و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع نماینده برساند و به محض اعالم فسخ به نماینده و بدون انجام هر گونه تشریفات دیگر، قرارداد فسخ شده تلقی می گردد.

29-4): پس از انقضای مدت قرارداد و یا پس از فسخ و یا تفاسخ آن طرفین متعهد و ملتزم به تسویه حساب موضوع این قرارداد ظرف مدت زمان بیست روز از زمان ابلاغ کتبی می باشند.

30-4): در صورت تغییر آدرس و محل ذکر شده در قرارداد، طرفین متعهد هستند محل جدید خود را بلافاصله و  کتباً به طرف دیگر اطلاع دهند و در صورتی که هر یک از طرفین به این تعهد خود عمل نکند، کلیه مکاتبات و اوراق و نامه های اداری و غیره به اقامتگاه تعیین شده در مقدمه قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی می گردد.

31-4): نماینده موظف است یک کارشناس کشاورزی در مجموعه ی خود داشته باشد یا آنکه خود مهندس کشاورزی باشد.

ماده 5 ) بروز اختلاف

در صورت بروز اختلاف در موضوع قرارداد حاضر ابتدا طرفین مکلف به بررسی مشترک بوده و در صورت عدم تحقق نقطه نظر مشترک ،یک نفر کارشناس کشاورزی رسمی دادگستری از سوی طرفین در مدت زمان 10 روز معرفی و تصمیم ماخوذ توسط آن کارشناس به عنوان داور مرضی الطرفین  ،لازم الاجرا میباشد.

کلیه شروط و تعهدات و تکالیف و الزامات مذکور در این قرارداد، مورد قبول طرفین قرارداد است و امضا کنندگان اقرار مینمایند از صحت و سقم و تمام تبعات این قرارداد مطلع و با آگاهی کامل اقدام به امضا و تبادل آن نموده اند. و به علاوه نامبردگان همواره خداوند متعال را ناظر و شاهد قرار دادند و شرعاً نیز متعهد شدند مساعی خود را برای انجام این قرارداد بکار گیرند و از هر اقدامی که موجب بروز اختلاف و یا تاخیر و توقف در کار گردد اجتناب نماید.

قرارداد حاضر در ...................ماده و .......................... بند و .......................تبصره و در دو نسخه تنظیم شده است که در حکم واحد و برابر می باشند..

 

 

 

           نماینده فروش شرکت کیا سبز آشیان کوشا                       شرکت کیا سبز آشیان کوشا مدیر عامل                     

                                                                                                        رییس هییت مدیره شرکت

فارسی / English