گالری تصاویر
سمینار شرکت کیاسبز آشیان کوشا در زمینه تغذیه زمستانه باغات - دماوند
سمینار آموزشی ترویجی خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل برای معرفی سبد کالایی شرکت کیاسبز آشیان کوشا
سمینار تغذیه برنج ، 16 اسفند 96 ، گیلان شاندر من
حضور كارشناسان فني در سمپوزيوم شركت خدمات حمايتي كشاورزي جهت معرفي شركت كياسبز و محصول پيشنهادي زعفران،اراک اسفند 96
سمینار شرکت کیا سبز با عنوان مدیریت و حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاهی کرمانشاه اردیبهشت 1396
سمینار دومین دوره جایزه شرکت شایسته اتحادیه اروپا و شهرت برند سوئیس
سمینار آموزشی شرکت کیا سبز ، یزد ، آبان 95
بازدید شرکت کیا سبز از تاکستان های خراسان رضوی ، خرداد 1395
نشست تخصصی تغذیه کیوی با رویکرد کشاورزی پایدار ، رودسر اسفند 1394
سمینار شرکت کیا سبز ، نمک آبرود ، اسفند 1394
سمینار شرکت کیا سبز ، دزفول ، آبان 94
کارگاه آموزشی ویژه کشاورزان ، شهرستان دلند ، مرداد 94
سمینار شرکت کیا سبز ، بندر ترکمن ، مرداد 1394
سمینار شرکت کیا سبز ، رژین کرمانشاه ، مرداد 1394
سمینار شرکت کیا سبز ، کارخانه چغندر قند کرمانشاه ، مرداد ماه 1394
سمینار شرکت کیا سبز با عنوان تغذیه چغندر ، مرودشت ، اردیبهشت 1394
سمینار شرکت کیا سبز با عنوان تغذیه گیاهی ، طالقان ، شهریور 1393
سمینار شرکت کیا سبز با عنوان تغذیه چغندر ، بیستون کرمانشاه ، اسفند ماه 1392
آرشیو فیلم
معرفی کیاسبز
روغن ولک
نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران 1396
فارسی / English