مقالات - بیماری غربالی درختان میوه هسته دار

بیماری غربالی درختان میوه ی هسته دار
بیماری غربالیshot leafدر کشورهای خارجی نخست در سال 1853در فرانسه مشاهده وگزارش شد در ایران تاکنون این بیماری روی درختان زرد آلو،گیلاس،آلبالو،گوجه،هلو،شلیل و بادام دیده شده است و خسارت عمده آن متوجه درختان زرد آلو می باشد.بیماری غربالی نه تنها باعث ضعف درخت و کاهش تعداد و ارزش محصول می شود بلکه به دلیل لکه و زگیل هایی که روی میوه به جا می گذارد ارزش صادراتی برگه و قیسی میوه های آلوده پایین می آید.
علائم بیماری:
حالت غربالی و سوراخ شدن برگ ها مشخص ترین و فراوان ترین علائم بیماری می باشد در درختان زرد آلو روی میوه ها وقتی به اندازه مغز پسته است علائم غربالی به صورت لکه های قرمز مایل به بنفش به اندازه ته سنجاق ظاهر می شود که با رشد میوه لکه ها برآمده شده و به صورت نقاط بر جسته یا خال و جوش در می آید و رنگشان قهوه ای می شود
عامل بیماری :
عامل بیماری قارچCoryneum beyerinckii می باشد.
مبارزه:
چهار مرحله مبارزه :مبارزه اول در اواخر زمستان قبل از بیدار شدن درختان و تورم جوانه ها با محلول بردو دو درصد و سه مرحله با کاپتان سه در هزار که اولین سمپاشی بهاره بلافاصله بعد از ریزش گلبرگ ها و سم پاشی دیگر به فاصله 14 روز از همدیگر توصیه می شود

1397/12/20
فارسی / English