مقالات - کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار از آفات مهم درخت انار، پسته، انجیر و خرما است که به شدت خسارت زا می باشد . یکی از مواردی که این آفت باعث خسارت سنگین به محصولات کشور شد در سال ۱۳۶۰ رخ داد که بیش از نیمی از محصول تولیدی کشور را از بین برد . این آفت اولین بار در سال ۱۳۴۹ در شهر کاشمر مشاهده شد. میزان خسارت کرم گلوگاه انار تابعی از فاکتور های زراعی , آب و هوا و… می باشد .کنترل این آفت یکی از عوامل مهم در کنترل و کاهش بیماری های قارچی انار از جمله پوسیدگی ناشی از قارچ های جنس آسپرژیلوس و پنی سیلوم یا حتی برخی باکتری ها دانست که در دالان یا زخم های ایجاد شده توسط این کرم ورود پیدا کرده و بیماری ایجاد می کنند . این حشره زمستان را به شکل لارو های سنین مختلف در انجیر , انار و احتمالا میزبان های آلوده می گذراند ممکن است در زیر درخت ها یا روی درخت یا در انبارها بماند. پروانه های زمستان گذران معمولا تخم های خود را روی میله و بساک پرجم ها و گاهی اوقات روی کاسبرگ ها قرار می دهند دم میوه و شکاف های آن نیز از جمله محل های مناسب برای تخم گذاری این شب پره است . لارو سن یک از سطح داخل کاسبرگ تغذیه می کند و در سن سوم با ایجاد سوراخ از سطح رویی میوه و پرجم ها عبور کرده و به داخل میوه انار راه یافته و ضمن ورود عوامل بیماری زا را با خود به داخل میوه می آورند . لارو ها از اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل خرداد ماه خود را به محوطه ی تاج انار رسانده و در آنجا به شفیره تبدیل می شوند .البته ممکن است بیرون از میوه به شفیره تبدیل شود . شفیره نیز با توجه به شرایط آب و هوایی و رشد میوه به حشره کامل تبدیل شده و از تاج بیرون می آید. این پروانه ها تا مدت چهار روز جفتگیری کرده و پس از آن در محل پرچم های زرد رنگ انار تخمگذاری می کنند . این آفت در ایران بین سه تا چهار نسل دارند که نسل اول در اواسط تیر تا اواخر تیر نسل دوم در اواسط مرداد نسل سوم در اواسط شهریور وبندرت در مناطق جنوبی در اواسط مهر ماه نسل چهارم ظاهر می شود .


روش های کنترل زراعی


استفاده از ارقام مناسب و مقاوم مانند رقم های انار اصفهانی دانه سیاه یا ملس دانه سیاه یزدی
 کنترل علف های هرز
 کاشت یونجه وشبدر برای تقویت زنبور های پارازیتوئید
 خوداری از کاشت تلفیقی انار با پسته یا انجیر
 آبیاری در زمان مناسب (که عدم انجام آن موجب ترک در روی میوه میشود)


کشت و شخم به موقع ,کرت بندی , کودهی و هرس به موقع باغ


روش های کنترل فیزیکی و مکانیکی


جمع آوری میوه های آلوده از پای درخت و درختچه ها که خود منبع مهم زمستانگذرانی این حشره هستند
پرکردن تاج میوه با استفاده از گل
حذف پرچم های میوه با استفاده از دستگاه حذف پرچم
استفاده از تله های فرمونی
استفاده از پرتوی گاما برای عقیم سازی حشره نر


عطرمایه گیاه آنغوزه برای حشره ماده خاصیت دورکنندگی داشته و روی رفتار تخمریزی آن اثر بازدارندگی دارد.


روش های کنترل بیولوژیکی


استفاده از زنبور های پارازیتوئید تخم Trichogramma تخم پارازیته شده کم کم سیاه رنگ شده البته از این زنبور ها برای پارازیته کردن تخم برخی آفات دیگر مانند کرم ساقه خوار برنج , کرم ساقه خواره ذرت و کرم غوزه پنبه نیز استفاده می شود .

1397/12/15
فارسی / English