مقالات
پشه های کولکس -CULEX
پشه های کولکس -CULEX   به نام خدا مقدمه بيش از 3450 گونه و زير گونه از پشه ها که به 38 جنس...
مهر
18
1397
تعریف کود
انواع کودهاي شيميايي،آلي(ارگانيک) و زيستي(بيولوژيک) در کشاورزي کود تعریف کود به هر نوع ماده معدنی یا...
مهر
01
1397
مهمترین آفات مرکبات و روش های کنترل آن ها
مهمترین آفات مرکبات و روش های کنترل آن ها  در حال حاضر مهمترین آفات مرکبات در کشور از حشرات، ...
شهریور
31
1397
مروری بر اهمیت پتاسیم و کلسیم در گیاهان
نقش پتاسيم در گیاهان عنصر پتاسيم بعد از ازت پرمصرفترین عنصر مورد نیاز گیاهان است و عنوان "Quality nu...
شهریور
05
1397
پوسیدگی قهوه ای مرکبات
پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات مرکبات یکی از میوه های گرمسیری و نیمه گرمسی...
مرداد
28
1397
فارسی / English