مقالات
آفت سرشاخه خوار هلو
سرشاخه‌خوار هلو یکی از آفات جهان‌گیر درختان میوه محسوب می‌شود. این شب‌پره اح...
خرداد
11
1398
آشنایی با پسیل گلابی
#بیماری #آفت #پسیل_گلابیپسیل گلابی که با نام های شیره، عسلک گلابی و یا آفت روغن چراغی نام برده می شو...
خرداد
09
1398
انواع روش های کود دهی
به منظور دستیابی به حداکثر سود اقتصادی ناشی از مصرف کود نه تنها باید کودها را در زمان مناسب بلکه بای...
خرداد
08
1398
بیماری غربالی درختان میوه هسته دار
بیماری غربالی درختان میوه ی هسته دار بیماری غربالیshot leafدر کشورهای خارجی نخست در سال 1853در فرانس...
اسفند
20
1397
کرم گلوگاه انار
کرم گلوگاه انار از آفات مهم درخت انار، پسته، انجیر و خرما است که به شدت خسارت زا می باشد . یکی از مو...
اسفند
15
1397
فارسی / English