مقالات
مروری بر اهمیت پتاسیم و کلسیم در گیاهان
نقش پتاسيم در گیاهان عنصر پتاسيم بعد از ازت پرمصرفترین عنصر مورد نیاز گیاهان است و عنوان "Quality nu...
شهریور
05
1397
پوسیدگی قهوه ای مرکبات
پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات مرکبات یکی از میوه های گرمسیری و نیمه گرمسی...
مرداد
28
1397
سن گندم
مقدمه در رد پای سوابق تاریخی و نیز از منظر اهمیت اقتصادی دو آفت ملخ و سن گندم در مملکت ما همیشه مطرح...
مرداد
25
1397
آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران
روش های شناسایی آفات در مزارع گندم و راهکارهای مقابله با آن ها شیما میررحیمی ، کارشناس ارشد حشره شن...
مرداد
24
1397
شوری خاک و تاثیر آن بر رشد گیاهان
 شوری خاک و تاثیر آن بر رشد گیاهان شوری روی رشد گیاه به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر میگذا...
مرداد
23
1397
فارسی / English